STRONA GŁÓWNA O MNIE GABINET PSYCHOTERAPII GABINET MUZYKOTERAPII AKTUALNOŚCI KONTAKT 01/18/2020
Nawigacja
MOJE PUBLIKACJE
ARTYKUŁY
Udział w konferencjach
Seminarium
FORUM
Linki
GALERIA
Kategorie Newsów
Download
Kontakt
Szukaj
INFORMACJE

DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
SŁOWNICZEK PSYCHOANA...
PROJEKT USTAWY O ZAW...
SŁUCH MUZYCZNY A SŁ...
MUZYKOTERAPIA W PRZE...
MUZYKOTERAPIA W PRZE...
Na Forum
Najnowsze Tematy
удобрения Ń...
каких удОйŃ...
удобрение Đ...
состав криŃ...
нутривант Đ...
Najciekawsze Tematy
WARSZTATY Z MUZYK... [1]
удобрениŃ... [0]
каких удо... [0]
удобрениĐ... [0]
состав кр... [0]
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 89
Nieaktywowany Użytkownik: 1151
Najnowszy Użytkownik: acuyozef
.
Site Meter
MUZYKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU, cz.2
 Muzykoterapia zagościła w  przedszkolach stosunkowo niedawno. Nie wiadomo jednak na jaką skalę stosowana jest w Polsce, jaki ma charakter i przez kogo jest prowadzona. Z przeglądu dostępnej literatury wynika, iż niewiele na ten temat przeprowadzono badań, o ile w ogóle miały takie miejsce. W różnych pismach pedagogicznych częściej można spotkać prace teoretyczne lub metodyczne, uwzględniające koncepcje programowe zajęć muzykoterapeutycznych. Jednak w większości publikacji prezentowane są pojedyncze konspekty zajęć muzycznych z el. muzykoterapii. Ich autorami głównie są nauczyciele, muzycy, rzadziej muzykoterapeuci.

O tym, że muzykoterapia jest coraz bardziej popularna w placówkach przedszkolnych można dowiedzieć się z różnych stron internetowych. Trudno jednak na tej podstawie wyciągnąć jakiekolwiek wnioski na temat charakteru i jakości zajęć z muzykoterapii w polskich przedszkolach. Nasuwa się więc konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań, które uwzględniłyby większość placówek przedszkolnych na terenie całej Polski. Dokonanie tego rodzaju "pomiarów" nie jest możliwe wśród studentów - autorów prac licencjackich, czy magisterskich. Niemniej warto jednak czynić w tym kierunku różne wysiłki, bo i skromne prace z tego zakresu mogą również dostarczyć pewnych informacji na temat jakości świadczonych usług muzykoterapeutycznych przez placówki przedszkolne. Wyniki takich badań szczególnie powinny zainteresować dyrektorów przedszkoli, którzy zatrudniają w swoim ośrodku osoby do prowadzenia muzykoterapii, jak i rodziców, kierujących na muzykoterapię swoje dzieci. Warto jest bowiem mieć świadomość, że muzykoterapia, to nie jest "nienaukowa forma zabawy", dodatek do innych zajęć. Nie jest to również rodzaj ozdobnika/logo dla firmy, która ma przyciągać jak największą liczbę klientów. Nie jest to także źródło rozrywki dla podopiecznego, czy prowadzącego zajęcia, lecz przestrzeń do poważnej i głębokiej pracy pacjenta nad powrotem do zdrowia z pomocą wykwalifikowanego terapeuty. Muzyką można pomagać, ale można także szkodzić, zwłaszcza gdy staje się narzędziem pracy osób bez odpowiednich kwalifikacji.

Niniejszy wpis stanowi streszczenie wyników badań, jakie przeprowadziła moja tegoroczna seminarzystka - pani Maria Stępniewska.

Głównym celem jej pracy było ustalenie, jaki program muzykoterapeutyczny, stosowany jest na terenie jednego z radomskich przedszkoli oraz jakie kompetencje muzykoterapeutyczne posiada prowadzący tam zajęcia.

Autorka cytowanej pracy licencjackiej uwzględniła m.in. następującą problematykę badawczą:

Problem główny:

 • Jaki jest program zajęć z muzykoterapii w badanej placówce przedszkolnej oraz jakie wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe posiada osoba prowadząca zajęcia muzykoterapeutyczne?

Problemy szczegółowe:

 • Jaki rodzaj działalności prowadzi badane przedszkole w Radomiu?
 • Jakie wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe posiada osoba prowadząca zajęcia muzykoterapeutyczne w niniejszym przedszkolu? Czy zatrudniony w placówce muzykoterapeuta posiada pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z muzykoterapii?
 • Czy i jak wygląda współpraca muzykoterapeuty z psychologiem, kadrą pedagogiczną i zespołem terapeutycznym na terenie badanej placówki?
 • Na jakich założeniach teoretyczno - metodycznych opiera się program muzykoterapii w badanej placówce radomskiej?
 • Jaki jest program zajęć muzykoterapii (m.in. cele, metody, formy, tematyka) w badanym przedszkolu radomskim?
 • Z jaką częstotliwością, w jakiej liczbie tygodniowo oraz w jakich godzinach prowadzone są zajęcia muzykoterapeutyczne w badanej placówce przedszkolnej?
 • Jak wygląda organizacja pracy oraz warsztat terapeutyczny muzykoterapeuty w radomskim przedszkolu? Czy posiada on własny gabinet muzykoterapeutyczny?
W pracy wykorzystano metodę monografii pedagogicznej, technikę wywiadu oraz technikę analizy dokumentów. Istotnym źródłem informacji na temat muzykoterapii w badanej placówce były następujące narzędzia "pomiaru": "Kwestionariusz wywiadu z muzykoterapeutą w przedszkolu", dokument oficjalny, stanowiący zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu muzykoterapii.

Ponieważ badania miały charakter anonimowy, w niniejszym opracowaniu nie zostanie podana nazwa placówki, ani nazwisko osoby prowadzącej muzykoterapię w przedszkolu. Przedstawię jedynie ogólne informacje na jej temat, ponieważ pozwoli to lepiej zrozumieć wnioski końcowe w pracy.

Wspomniane przedszkole radomskie, jest placówką wychowawczo - dydaktyczną i terapeutyczną, przeznaczoną dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym. Oprócz dzieci zdrowych, do przedszkola przyjmowane są dzieci z następującym rozpoznaniem: mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, zespół wad wrodzonych, rozszczep kręgosłupa, dzieci upośledzone w stopniu lekkim.

W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, przedszkole stosuje program innowacyjny pt. "Wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolnej grupie integracyjnej". Do głównych jego założeń należą: dostosowanie treści i form pracy wychowawczo - dydaktycznej do potrzeb grupy integracyjnej, tworzenie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, stosowanie metod pedagogiki specjalnej w procesie rewalidacyjno - wychowawczym. Oprócz zajęć ogólnych z zakresu edukacji i wychowania przedszkolnego, prowadzone są takie zajęcia, jak: gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, rytmika, nauka tańca, język angielski, logorytmika.

Po przeprowadzeniu badań na terenie niniejszej placówki, autorka pracy stwierdziła, że jakość prowadzonej tam muzykoterapii jest niezadowalająca, zajęcia nie powinny nosić nazwy "muzykoterapia" ,a osoba podająca się za muzykoterapeutę nie powinna określać się takim mianem.

Poniżej podaję szczegółowe wnioski końcowe:
 • Badana osoba podająca się za muzykoterapeutę, nie posiada wystarczających kwalifikacji do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi. Jak wynika z udzielonych przez nią odpowiedzi w kwestionariuszu wywiadu, nie jest z wykształcenia muzykoterapeutą. Nie posiada dyplomu ukończenia studiów z muzykoterapii, ani żadnego certyfikatu. Nie jest również muzykiem. Jedynie w dzieciństwie pobierała lekcje muzyki w ognisku muzycznym. Z wykształcenia jest oligofrenopedagogiem. Ukończyła Wyższe Studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) w Warszawie oraz podyplomowe studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi na specjalności tyflopedagogika. W zakresie muzykoterapii ukończyła dwa kursy, które odbyła w Centrum Doskonalenia Nauczycieli (CDN) w Radomiu oraz Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (CMPPP) w Warszawie. Nie wiadomo jednak pod czyim kierunkiem; respondentka nie potrafiła tego ustalić; prawdopodobnie nie pamięta, z kim miała zajęcia muzykoterapeutyczne. Z badań wynika również, że respondentka ukończyła kursy z zakresu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sheborne i "kurs z muzyki w przedszkolu"; oba kursy zaliczyła do szkoleń z zakresu muzykoterapii, podczas gdy wiadomo, że nie należą one do metod muzykoterapeutycznych. Na pytanie dotyczące własnej muzykoterapii treningowej, nie udzieliła żadnej odpowiedzi. Z przeprowadzonego wywiadu wynika również, że nie należy do żadnych organizacji naukowych i stowarzyszeń, skupiających muzykoterapeutów. Reasumując, osoba prowadząca muzykoterapię w przedszkolu integracyjnym nie posiada pełnych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z muzykoterapii i nie powinna się określać mianem muzykoterapeuty. Ukończone kursy przy Centrum Doskonalenia Nauczycieli nie dają uprawnień do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych, lecz przygotowują do stosowania elementów muzykoterapii w ramach innej metody terapeutycznej. Jedno bądź dwudniowe kursy to nie to samo, co trzy bądź pięcioletnie studia z zakresu muzykoterapii.
 • Z przeprowadzonych badań wynika, iż na terenie radomskiego przedszkola integracyjnego nie istnieje praca w teamie i nie ma systematycznie organizowanych zebrań całego zespołu pedagogiczno - terapeutycznego (np. raz, bądź dwa razy dziennie) w celu diagnozowania bieżącej sytuacji podopiecznego i czynionych przez niego postępów. Jak wynika z wypowiedzi respondentki, spotkania o podobnym charakterze mają miejsce wyłącznie w trakcie Rady Pedagogicznej; wówczas to dokonuje się podsumowania dotychczasowej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wyciąga wnioski dotyczące dalszej pracy z podopiecznym. Współpraca respondentki z innymi specjalistami polega wyłącznie na prowadzeniu z nimi indywidualnych rozmów, na wymianie spostrzeżeń oraz wniosków z obserwacji poszczególnych dzieci. Jednocześnie zaznaczyła, że w ramach prowadzonej przez siebie muzykoterapii nie uwzględnia diagnoz psychologicznych i innych specjalistów.
 • W trakcie udzielania odpowiedzi w kwestionariuszu wywiadu, respondentka nie potrafiła określić jakie metody muzykoterapeutyczne stosuje w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Na pytanie, dotyczące najczęściej stosowanych przez nią metod muzykoterapeutycznych nie udzieliła żadnej odpowiedzi. W pytaniu dotyczącym koncepcji teoretycznych, do których najczęściej nawiązuje w prowadzonej przez siebie zajęciach, nie wymieniła żadnej. Napisała natomiast, że "zajęcia muzykoterapeutyczne mają charakter profilaktyczny, mają na celu przede wszystkim pozbycie się nadmiaru energii, agresji, poprawienie koncentracji uwagi w zależności od potrzeb". Odpowiedź zatem była bardzo ogólna nie do końca związana z tematem pytania. W badaniach starano się również ustalić, do jakich koncepcji metodycznych z zakresu muzykoterapii "terapeutka" nawiązuje w prowadzonych przez siebie zajęciach. W odpowiedzi, pozostawionej w kwestionariuszu, poinformowała, że wykorzystuje "koncepcję OZURA" oraz że zajęcia prowadzone są według schematu: Odreagowanie, Zrytmizowanie, Uwrażliwienie, Relaks i Aktywizacja. Niestety, nie istnieje metoda muzykoterapeutyczna o nazwie "OZURA". "OZURA" to skrót 5 faz, będących odpowiednikiem 3 głównych ogniw jednostki lekcyjnej w szkole (części wstępnej, zasadniczej i końcowej). Wymienione fazy stanowią główne części zajęć muzykoterapeutycznych, a raczej zajęć z zakresu profilaktyki muzycznej, prowadzonych metodą Macieja Kieryła. Autor określa ją nazwą: "Mobilny Model Rekreacji Muzycznej". Zapewne respondentka miała na myśli metodę dr. Kieryła, jednak w kwestionariuszu podała niewłaściwą nazwę metody.
 • Celem badań było ustalenie również obowiązującego na terenie przedszkola programu muzykoterapeutycznego tj. czy prowadząca zajęcia korzysta z jakiegoś ogólnie dostępnego programu muzykoterapeutycznego, czy może tworzy program autorski. Z wypowiedzi respondentki wynika, iż w pracy posługuje się wyłącznie własnym programem. Jednocześnie z podanego przez nią opisu wynika, że dotyczy on zajęć o charakterze profilaktycznym, a nie terapeutycznym. W trakcie prowadzonych przez nią spotkań z dziećmi niepełnosprawnymi i zdrowymi, nie ma miejsca na "leczenie" czy "usprawnianie" lecz wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego, zarówno dzieci o prawidłowym rozwoju, jak i zaburzonym. Potwierdzeniem niniejszych spostrzeżeń mogą być podane przez respondentkę cele prowadzonej przez nią muzykoterapii. Wyraźnie one wskazują na profilaktyczny charakter zajęć, a nie terapeutyczny/rehabilitacyjny. Jak okazuje się, nie uwzględniają one potrzeb rozwojowych dzieci niepełnosprawnych, które powinny być nadrzędnym kryterium konstruowania programu zajęć muzykoterapeutycznych w przedszkolu integracyjnym. Z badań wynika również, iż w swojej pracy "muzykoterapeutycznej" respondentka nawiązuje głównie do metod pedagogicznych, bądź z zakresu terapii pedagogicznej. Wyjątek stanowią el. treningu autogennego Schultza, które są częścią składową zarówno psychoterapii, jak i muzykoterapii behawioralnej. Badana osoba nie potrafiła również określić w jakiej formie prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne. Na pytanie: "Jaki rodzaj muzykoterapii Pani prowadzi?", zaznaczyła w kwestionariuszu wszystkie możliwe odpowiedzi, tj.: a) muzykoterapię aktywną, b) muzykoterapię percepcyjną (receptywną), c) muzykoterapię aktywną z el. muzykoterapii percepcyjnej, d) muzykoterapię percepcyjną z el. muzykoterapii aktywnej. Niestety, taka odpowiedź utrudnia ustalenie, jaki mają charakter prowadzone przez respondentkę zajęcia z muzykoterapii. W praktyce terapeutycznej stosuje się zawsze jedną z wymienionych form. Ponadto metodyka muzykoterapii dziecięcej nie dopuszcza stosowania muzykoterapii percepcyjnej, ponieważ dzieci w wieku przedszkolnym, zwłaszcza 3 - latki nie potrafią dłużej niż 5 minut (a nawet krócej) słuchać odtwarzanego mechanicznie nagrania muzycznego. Zatem z tak udzielonej odpowiedzi przez panią, która prowadzi muzykoterapię w radomskim przedszkolu wynika, że nie jest jej znana podstawowa terminologia muzykoterapeutyczna, jak również metodyka prowadzenia muzykoterapii w dziećmi w wieku przedszkolnym. Z przeprowadzonych badań wynika również, że respondentka w tworzeniu programu terapeutycznego nie kieruje się żadną diagnozą. Na pytanie o dostęp do diagnoz wystawianych przez psychologa, pedagoga szkolnego lub innych specjalistów pracujących w radomskim przedszkolu, poinformowała, że "ma do nich dostęp, lecz nie uwzględnia ich w prowadzonej przez siebie muzykoterapii". Jak zaznaczyła, zajęcia dostosowywane są do charakteru całej grupy a nie poszczególnych dzieci. Z odpowiedzi w kwestionariuszu wynika również, że nie stawia diagnozy muzykoterapeutycznej, która jest niezbędnym elementem prawidłowo prowadzonej muzykoterapii. Zatem nie może być mowy o skutecznym leczeniu, czy rehabilitacji przy użyciu narzędzi muzycznych; bez dobrej znajomości schorzenia pacjenta terapeuta nie może mu pomóc. Jak wynika z danych zawartych w kwestionariuszu, respondentka stosuje jedynie ewaluację w formie ewaluacji opisowej na koniec roku szkolnego.
 • Zajęcia z muzykoterapii w radomskim przedszkolu mają charakter spotkań dodatkowych. Odbywają się one raz w tygodniu między godziną 12.15 a 14.00. Czas trwania terapeutycznego seansu zależy od grupy wiekowej podopiecznych; wśród 3 -latków trwają 15 minut, 4  - latków - 20 minut, 5 - latków - 25 minut, natomiast wśród 6 - latków - 30 minut.
 • Spotkania muzykoterapeutyczne odbywają się w formie zajęć grupowych i prowadzone są wg schematu OZURA. Zwykle mają one miejsce w odrębnym pomieszczeniu, "specjalnie wyznaczonym do tego celu". Do ubiegłego roku zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej, a obecnie, ze względu na remont placówki - w tzw. sali grupowej. W trakcie prowadzonych zajęć muzykoterapeutycznych, badana osoba wykorzystuje następujące narzędzia/środki terapeutyczne: odtwarzacz muzyki, instrumenty perkusyjne, środki dydaktyczne typu chusty, gazety, liście, butelki, "kuleczki różnego rodzaju". Do najczęściej wykorzystywanych w terapii utworów, zalicza: wybrane utwory z zakresu muzyki artystycznej (głównie Griega, Vivaldiego i Mozarta), tzw. muzykę dziecięcą (terminologia autorki), czyli piosenki Majki Jeżowskiej i tzw. składanki dziecięce (terminologia autorki) oraz muzykę relaksacyjną. Tematyka zajęć uzależniona jest od aktualnej pory roku oraz od wydarzenia z kalendarza przedszkolnego.
Po zapoznaniu się z informacjami, otrzymanymi na podstawie kwestionariusza wywiadu, nasunęły się następujące refleksje:
 • Badane Publiczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Radomiu prowadzi zajęcia o charakterze muzykoprofilaktycznym, a nie jak informuje na oficjalnej stronie internetowej - muzykoterapeutyczne.
 • Przedszkole nie powinno reklamować się jako placówka, która oferuje osobom niepełnosprawnym muzykoterapię, ponieważ wprowadza w błąd rodziców dzieci, potrzebujących rzetelnej pomocy terapeutycznej; wszyscy z nich (rodzice, dzieci) oczekują, że ośrodek będzie świadczyć wysokiej jakość usługi terapeutyczne. Wskazane jest więc, żeby zmienić nazwę prowadzonych tam zajęć na "zajęcia muzykoprofilaktyczne". bądź "terapia ruchem z elementami muzykoterapii".
 • Osoba prowadząca muzykoterapię w radomskim przedszkolu nie powinna podawać się za muzykoterapeutę, bo to nie jest zgodne z prawdą. Posiada wysokie kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, lecz nie w zakresie muzykoterapii. Podając się za muzykoterapeutę wprowadza w błąd rodziców dzieci niepełnosprawnych i tylko utwierdza ich w przekonaniu, że prowadzi z nimi zajęcia profesjonalnie, czyli usprawniające. Należy również zaznaczyć, że opisywana tu "muzykoterapia" ma charakter spotkań dodatkowych, a więc pobierane są za nie opłaty.
Czytaj także >>
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Ostatnie aktywne Tematy
Wątek Odpowiedzi Ostatni Post
удобрения фото 0 agrohimbim 27-12-2019 20:26
каких удобрени... 0 agrohimbim 26-12-2019 02:49
удобрение плод... 0 agrohimbim 08-12-2019 07:09
состав кристал... 0 agrohimbim 04-12-2019 01:30
нутривант плюс 0 agrohimbim 03-12-2019 03:19
поставка удобр... 0 agrohimbim 19-11-2019 03:45
удобрение почв... 0 agrohimbim 18-11-2019 17:03
минеральные уд... 0 agrohimbim 18-11-2019 07:37
калийные удобр... 0 agrohimbim 17-11-2019 20:59
аммофос состав 0 agrohimbim 13-11-2019 03:36
кислая почва уĐ... 0 agrohimbim 12-11-2019 15:12
урожай удобрен... 0 agrohimbim 12-11-2019 03:26
аммофос как удĐ... 0 agrohimbim 11-11-2019 16:06
какие удобрени... 0 agrohimbim 11-11-2019 07:16
селитра 0 agrohimbim 07-11-2019 02:46
жидкое удобрен... 0 agrohimbim 06-11-2019 15:12
удобрения внос... 0 agrohimbim 07-10-2019 23:41
удобрения для Đ... 0 agrohimbim 27-09-2019 04:14
удобрения на СĐ... 0 agrohimbim 21-09-2019 03:59
подкормка азот... 0 agrohimbim 18-09-2019 22:21
. . .
Polecam
CENTRUM PSYCHOLOGII WSPÓŁCZESNEJ W KIELCACH
Link
Muzykoterapia
GABINET MUZYKOTERAPII W KIELCACH
Link
WARSZTATY
AKTUALNOŚCI!
MUZYCZNE
WARSZTATY KREATYWNOŚCI
I
WSPIERANIA ROZWOJU OSOBISTEGO
Link
WARTO ZAJRZEĆ
Zegar

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie