STRONA GWNA O MNIE GABINET PSYCHOTERAPII GABINET MUZYKOTERAPII AKTUALNOCI KONTAKT 01/18/2020
Nawigacja
MOJE PUBLIKACJE
ARTYKUY
Udzia w konferencjach
Seminarium
FORUM
Linki
GALERIA
Kategorie Newsw
Download
Kontakt
Szukaj
INFORMACJE

DOSTPNE PO ZALOGOWANIU
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuy
SOWNICZEK PSYCHOANA...
PROJEKT USTAWY O ZAW...
SUCH MUZYCZNY A S...
MUZYKOTERAPIA W PRZE...
MUZYKOTERAPIA W PRZE...
Na Forum
Najnowsze Tematy
удобрения ...
каких удоб...
удобрение ...
состав кри...
нутривант ...
Najciekawsze Tematy
WARSZTATY Z MUZYK... [1]
удобрени... [0]
каких удо... [0]
удобрени... [0]
состав кр... [0]
Online
Goci Online: 1
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanych uytkownikw: 89
Nieaktywowany Uytkownik: 1151
Najnowszy Uytkownik: acuyozef
.
Site Meter
SOWNICZEK PSYCHOANALITYCZNY
 SOWNICZEK PSYCHOANALITYCZNY


FIKSACJE
– niepowodzenia w procesie rozwoju popdw, zatrzymanie si na danym etapie rozwojowym; fiksacja zachodzi wwczas, gdy w okrelonej fazie ycia jednostka otrzymuje niedostateczn ilo gratyfikacji; zwykle osabia to jej motywacj, aby przej do nastpnego stadium rozwojowego; w sytuacji pojawienia si fiksacji, osoba dy do uzyskania tego samego rodzaju przyjemnoci, jaka waciwa bya dla poprzedniej fazy (pomimo tego, e „formalnie” znajduje si ju w nastpnym etapie); np. jednostka, u ktrej nastpia fiksacja na fazie oralnej, moe szuka gratyfikacji, przyjemnoci w jedzeniu, paleniu lub piciu; w wyniku parcjalnej fiksacji na ktrym ze stadiw, ksztatuje si okrelony typ osobowoci; jego cechy przypominaj waciwoci aparatu psychicznego charakterystyczne dla danego etapu rozwojowego


LIBIDO – popd ycia, popd mioci; inaczej: popd do „obiektu”, denie do poczenia z obiektem; pocztkowo Freud czy go wycznie ze sfer seksualn, jednak w pniejszym okresie rozszerzy jego znaczenie, okrelajc go jako zbir popdw o zabarwieniu pozytywnym; przez popd libido rozumia denie do mioci

MYLENIE W PROCESIE PIERWOTNYM - mylenie na poziomie niewiadomym; to jzyk niewiadomoci, w ktrym nie ma granicy pomidzy rzeczywistoci a fantazj (jego aspekty szczeglnie widoczne s w fantazjach sennych)

MYLENIE W PROCESIE WTRNYM - to jzyk wiadomoci i badania rzeczywistoci; procesem paralelnym jest rozwj ego i superego; poprzez rozwj ego czowiek wyodrbnia si jako ja od reszty wiata i nastpuje osabienie koncentracji na sobie

POPD – dynamiczny proces, ktrego istot jest nacisk (adunek energetyczny) kierujcy organizm ku celowi; zdaniem Z. Freuda rdem popdu jest swoiste pobudzenie, stan napicia w ciele; zadaniem popdu jest redukcja tego napicia; osign j mona przez „zdobycie”obiektu lub za porednictwem obiektu ; pierwotnie (1910) Freud wyodrbni dwie grupy popdw – instynktw: popdy seksualne i samozachowawcze; jednak 10 lat pniej zmieni zdanie i wszystkie wymienione wczeniej popdy zaliczy do dwch grup: libido (z ac. ch) i tanatos (Tanatos – grecki boek mierci)

POPDY CZʦCIOWE – popdy skadowe popdu libido; cile zwizane z faz jego rozwoju; Freud wyrni nastpujce fazy rozwoju popdu mioci:
  1. faz narcystyczn (tzw. narcyzm pierwotny) – w fazie tej wystpuje tylko mio do siebie (do self; nie myli z ego)
  2. faz oraln – kiedy to dziecko otrzymuje przyjemne bodce poprzez pokarm, dranienie ust, poczucie opieki, ciepa itp.
  3. faz analn – gdy przyjemne bodce pochodz gwnie z odbytu; s wywoywane wydalaniem (bd zatrzymywaniem) kau, myciem;wi si z czystoci, a w pniejszym okresie ycia z czystoci, dokadnoci, pedanteri, ale take przekor lub ulegoci (w zalenoci od tego, jak przebiega trening czystoci wobec dziecka)
  4. faz uretraln – gdy przyjemne bodce wi si z oddawaniem moczu lub jego zatrzymywaniem
  5. faz falliczn – kiedy rdem przyjemnoci jest dotykanie czonka lub pochwy; w pniejszym okresie, przyjemno sprawia ogldanie wasnego lub pokazywanie wasnego ciaa, prezentowanie wasnych umiejtnoci, zdolnoci, osigni itp.
  6. faz genitaln – ostatnia faza w rozwoju libidinalnym; cechuje j osignicie poziomu dojrzaoci, czyli zdolno do dorosej, dojrzaej mioci.
Naley zaznaczy, e wszystkie wymienione popdy pozostaj (w mniejszym lub wikszym stopniu) do koca ycia i stanowi podstaw przyjemnych przey w rnych sytuacjach yciowych; niedobrze jest, gdy s nadmiernie hamowane, ale te niekorzystne (dla zdrowia psychicznego), gdy ktry z nich dominuje; gdy przewaa obrona przed popdami, pojawia si poczucie wstydu, winy, lku, a co zatem idzie, niemiao i zahamowanie; z kolei, gdy ktry z nich jest zbyt mocno eksponowany (dominuje nad czci racjonaln), moe wywoywa okrelone zaburzenia psychiczne i w zachowaniu.

REGRESJA - zjawisko zwizane rozwojowo z fiksacj; w przypadku regresji osoba cofa si w sposobie funkcjonowania i zachowania do wczeniejszych stadiw rozwojowych i szuka waciwych dla nich gratyfikacji, przyjemnoci; inaczej mwic, wraca do punktu fiksacji; regresja czsto wystpuje w okresach silnego stresu; jednostka znajdujc si pod wpywem silnej frustracji i lku, czsto w nadmiarze siga po jedzenie, alkohol, bd pali papierosy

ROZWJ CZOWIEKA - psychoanalityczna teoria rozwoju uwzgldnia wszystkie aspekty rozwoju osobowoci (charakteru) czowieka; charakteryzuje si dwoma gwnymi aspektami:
  1. dotyczy przechodzenia osoby na kolejne stadia rozwoju
  2. podkrela znaczenie wczesnodziecicych wydarze z ycia w zachowaniu/funkcjonowaniu jednostki w yciu dorosym (istnieje przekonanie, i do 5 r. . formuuj si wszystkie najwaniejsze zrby osobowoci czowieka)
ROZWJ PROCESW MYLENIA - psychoanalityczna teoria rozwoju mylenia skupia si na przejciu czowieka od mylenia w procesie pierwotnym do mylenia w procesie wtrnym

ROZWJ PSYCHOSEKSUALNY - rozwj libido; rozwj popdw czciowych; wyrnia si nastpujce fazy rozwoju psychoseksualnego czowieka: faza narcyzmu pierwotnego, faza oralna, analna, falliczna, faza genitalna

TANATOS – popd agresji, popd mierci; wszystkie popdy, ktre charakteryzuje denie do mierci wasnej lub obiektu, do agresji, do wrogoci; inaczej: popdy „od obiektu”, dce do rozczenia z obiektem; popd agresji nie zawsze ma znaczenie destrukcyjne; agresja moe mie take znak pozytywny; jest ona niezbdna do stawiania i wyznaczania granic, do obrony wasnej (np. przed zagroeniem), czy osigania kolejnych faz rozwojowych, a w konsekwencji dorosoci; konieczna do rozpoczcia procesu rozwoju poczucia wasnej odrbnoci, procesu indywiduacji, a co zatem idzie, autonomii i niezalenoci

UKAD EDYPALNY – tzw. relacja trjktna (trjkt edypalny), ktra w rozwoju dziecka dominuje od 2 – 6 r. , tj. do fazy latencji; w tym czasie emocjonalne znaczenie nabiera take ojciec, zatem uwaga modej osoby skierowana jest ju do obojga rodzicw; tendencja do wchodzenia w ukady trjktne moe pozosta do koca ycia, zwaszcza, gdy w rodzinie brakowao jednego z rodzicw; w takiej sytuacji, osoba pochodzca z niepenej rodziny moe przez cae ycie poszukiwa „drugiego rodzica”, wchodzc w zwizki np. z onatymi mczyznami (dotyczy kobiet); fiksacja edypalna niekoniecznie musi mie miejsce, w sytuacji gdy rol nieobecnego rodzica przejmuje inna dorosa osoba, np. dziadek, wujek, starszy brat itp.; wyrnia si dwa rodzaje ukadw edypalnych: pozytywny i negatywny; ukad pozytywny wystpuje wwczas, gdy przewaa sympatia do rodzica pci przeciwnej i rywalizacja z rodzicem tej samej pci; ukad negatywny wie si z odwrotnym typem relacji; pozytywne przejcie przez faz edypaln w dziecistwie umoliwia osobie dorosej wchodzenie w trwae i harmonijne zwizki z osobami pci przeciwnej

UKAD PREEDYPALNY – ukad dwjkowy; typ relacji preferowany przez dzieci w wieku od 1 – 2, 3 r. (faza oralna, analna, falliczna); w tym okresie gwnie zainteresowane s kontaktem z jedn osob, zwykle matk, ktra karmi i pielgnuje; „nie dostrzegaj” natomiast innych czonkw rodziny, np. ojca


LITERATURA:

[1] Laplanche J., Pontalis J. – B., Sownik psychoanalizy, WSiP. Warszawa 1996
[2] Pervin L. A., John O. P. , Osobowo. Teoria i badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego. Krakw 2002
[3] Sokolik Z., Podstawowe pojcia psychoanalizy, W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria, ENETEIA. Warszawa 2005
Ostatnie aktywne Tematy
Wtek Odpowiedzi Ostatni Post
удобрения фото 0 agrohimbim 27-12-2019 20:26
каких удобрени... 0 agrohimbim 26-12-2019 02:49
удобрение плод... 0 agrohimbim 08-12-2019 07:09
состав кристал... 0 agrohimbim 04-12-2019 01:30
нутривант плюс 0 agrohimbim 03-12-2019 03:19
поставка удобр... 0 agrohimbim 19-11-2019 03:45
удобрение почв... 0 agrohimbim 18-11-2019 17:03
минеральные уд... 0 agrohimbim 18-11-2019 07:37
калийные удобр... 0 agrohimbim 17-11-2019 20:59
аммофос состав 0 agrohimbim 13-11-2019 03:36
кислая почва у... 0 agrohimbim 12-11-2019 15:12
урожай удобрен... 0 agrohimbim 12-11-2019 03:26
аммофос как уд... 0 agrohimbim 11-11-2019 16:06
какие удобрени... 0 agrohimbim 11-11-2019 07:16
селитра 0 agrohimbim 07-11-2019 02:46
жидкое удобрен... 0 agrohimbim 06-11-2019 15:12
удобрения внос... 0 agrohimbim 07-10-2019 23:41
удобрения для ... 0 agrohimbim 27-09-2019 04:14
удобрения на з... 0 agrohimbim 21-09-2019 03:59
подкормка азот... 0 agrohimbim 18-09-2019 22:21
. . .
Polecam
CENTRUM PSYCHOLOGII WSPӣCZESNEJ W KIELCACH
Link
Muzykoterapia
GABINET MUZYKOTERAPII W KIELCACH
Link
WARSZTATY
AKTUALNOCI!
MUZYCZNE
WARSZTATY KREATYWNOCI
I
WSPIERANIA ROZWOJU OSOBISTEGO
Link
WARTO ZAJRZE
Zegar

Za : Wasne Darmowe Forum | Wasn Stron Internetow | Zgo naduycie