STRONA GWNA O MNIE GABINET PSYCHOTERAPII GABINET MUZYKOTERAPII AKTUALNOCI KONTAKT 01/18/2020
Nawigacja
MOJE PUBLIKACJE
ARTYKUY
Udzia w konferencjach
Seminarium
FORUM
Linki
GALERIA
Kategorie Newsw
Download
Kontakt
Szukaj
INFORMACJE

DOSTPNE PO ZALOGOWANIU
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuy
SOWNICZEK PSYCHOANA...
PROJEKT USTAWY O ZAW...
SUCH MUZYCZNY A S...
MUZYKOTERAPIA W PRZE...
MUZYKOTERAPIA W PRZE...
Na Forum
Najnowsze Tematy
удобрения ...
каких удоб...
удобрение ...
состав кри...
нутривант ...
Najciekawsze Tematy
WARSZTATY Z MUZYK... [1]
удобрени... [0]
каких удо... [0]
удобрени... [0]
состав кр... [0]
Online
Goci Online: 3
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanych uytkownikw: 89
Nieaktywowany Uytkownik: 1151
Najnowszy Uytkownik: acuyozef
.
Site Meter
PROJEKT USTAWY O ZAWODZIE MUZYKOTERAPEUTY
 Trwaj intensywne prace nad „Projektem ustawy o zawodzie muzykoterapeuty”. Podobnie jak w przypadku zawodu psychoterapeuty, tytu muzykoterapeuty nie jest prawnie chroniony, a gabinet muzykoterapii, tak jak psychoterapii, moe praktycznie otworzy kady, take i hochsztapler. Wydawaoby si oczywistym, i do wykonywania pracy muzykoterapeuty maj prawo wycznie osoby, dysponujce odpowiednimi dyplomami, bd certyfikatami, dokumentujcymi rzetelne i merytoryczne przygotowanie do leczenia, bd edukacji. Jak pokazuje ycie, tak czsto jednak nie jest; niektrzy sami tworz nowe „prawa”, zwykle na wasny uytek. Do nierzadkich sytuacji nale takie, gdy za muzykoterapeut podaj si wrbici, rdkarze, bioenergoterapeuci, ale te pedagodzy, nauczyciele (najczciej muzyki), czy psychologowie, ktrzy nigdy nie odbyli odrbnych studiw z zakresu muzykoterapii. O tego rodzaju nieprawidowociach, wspominaam m.in. w artykule „Muzykoterapia w przedszkolu. Cz. 2 ”. Na podobny temat, szeroka dyskusja toczya si na IV Forum Muzykoterapeutw we Wrocawiu w marcu 2007 roku. lady tej debaty mona odnale na stronie Terapia przez Sztuk ; szczeglnie polecam referat dr. Stachyry , wygoszony na wrocawskiej konferencji. Niniejsza problematyka obecna bdzie take w trakcie padziernikowego VI Midzynarodowego Forum MuzykoterapeutwZawd muzykoterapeuty w wietle projektu ustawy". Ze szczegami mona zapozna si na stronie Stowarzyszenia Muzykoterapeutw Polskich .

Konieczno prawnego usankcjonowania zawodu muzykoterapeuty wynika m.in. z rosncego odsetka bezrobotnych wrd muzykoterapeutw. Duy ich procent nie moe znale pracy z prostego powodu - ich stanowiska zajmuj osoby z zupenie innymi kwalifikacjami, ni wskazywaby na to wykonywany przez nich zawd; chodzi tu o absolwentw wychowania muzycznego, rytmiki (i nie tylko), psychologw, fizjoterapeutw czy terapeutw zajciowych, ktrzy bez wymaganych uprawnie prowadz terapi muzyczn. Gdy dyplomowany muzykoterapeuta ubiega si o zatrudnienie, najczciej spotyka si z nastpujcym komentarzem ze strony pracodawcy: „Przykro mi, ale my ju tu mamy zatrudnionego muzykoterapeut”; cho nie jest to przecie zgodne z prawd. Te i podobne patologiczne sytuacje nie zawsze wynikaj ze zej woli dyrekcji (umoliwienie dodatkowego zarobku osobie znajomej), lecz raczej z niewiadomoci tego, czym rzeczywicie jest terapia muzyk i kto moe si ni zajmowa. Jej fantazje na temat leczenia muzyk, zwykle s bardzo ubogie i ograniczajce si do mocno zredukowanych wyobrae na temat istoty terapii dwikiem. Muzykoterapi postrzega jako muzyczny dodatek, ktry uprzyjemnia, bd uatrakcyjnia zasadnicze zabiegi lecznicze. Nie jest to zatem nic powanego, lecz raczej zabawa, rozrywka, bd relaks, ktrych moe dostarczy praktycznie kada osoba. Gdy jakim cudem, funkcj nieprofesjonalnego terapeuty (nauczyciela muzyki, pedagoga, psychologa) przejmuje jednak dyplomowany muzykoterapeuta, ten spotyka si z jeszcze inn, zaskakujc, ale jake irytujc reakcj; tym razem ze strony samych pacjentw: „Przecie muzykoterapia na czym innym polega. My robilimy z panem/pani X zupenie co innego!”. Jak ycie pokazuje, najczciej bya to relaksacja, bd zabawy przy muzyce, ktre jeszcze bardziej infantylizoway pacjenta i podtrzymyway go w stanie regresji, czy zalenoci od personelu medycznego (np. lekarza psychiatry). Do innych patologicznych przypadkw, naley zaliczy takie, gdy na uczelniach, bd w innych orodkach edukacyjnych, przedmioty z „muzykoterapii” prowadz osoby po „muzyce”, psychologii, czy logopedii, podczas gdy wykadowcy z odpowiednim dyplomem, zostaj pozbawieni takiej moliwoci. Nietrudno si wwczas domyle, e o wyborze wykadowcy decyduj nie merytoryczne wzgldy, czyli przekazanie studentom rzetelnej wiedzy, lecz wycznie wzgldy finansowe.

Opisane przykady amania norm zawodowych (gdy muzykoterapi zajmuj si osoby niekompetentne) stanowi istotne rdo zafaszowanego, zwykle sprymitywizowanego obrazu wspczesnej muzykoterapii w Polsce, ale i wysokiego odsetka bezrobotnych muzykoterapeutw. Kt bowiem bdzie chcia korzysta z usug muzykoterapeuty, skoro poprzedni „terapeuta” nie pomg, a nawet zaszkodzi? Istnieje zatem naglca potrzeba powstrzymania tych niekorzystnych, a nawet niebezpiecznych (dla pacjenta) zjawisk, czemu suy maj intensywne prace Krajowej Rady Muzykoterapii (dziaajcej przy Stowarzyszeniu Muzykoterapeutw Polskich) nad „Projektem ustawy o zawodzie muzykoterapeuty”. Wszyscy muzykoterapeuci w Polsce licz, e w niedugim czasie zostanie ona wcielona w ycie.

Poniej przedstawiam fragmenty projektu, ktre z uwagi na problematyk artykuu, wydaj si najistotniejsze.


ROZDZIA 1
PRZEPISY OGLNE

1

 1. Ustawa okrela zasady i warunki wykonywania zawodu muzykoterapeuty i uzyskiwania tytuy specjalisty zawodowego w tym zakresie, zwanego dalej „muzykoterapeut”.
 2. Muzykoterapeuta wykonuje swj zawd samodzielnie.
 3. Prawo wykonywania zawodu muzykoterapeuty posiada osoba speniajca wymagania okrelone w niniejszej ustawie, w tym m.in. wpisana jest do rejestru osb uprawnionych do wykonywania zawodu muzykoterapeuty, o ktrym mowa jest w 60, pkt. 1- 3.

(…)

3

Nadzr nad wykonywaniem niniejszej ustawy sprawuje minister waciwy do spraw pracy (np. Minister Pracy i Polityki Spoecznej).


ROZDZIA 3
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBDNE DO WYKONYWANIA ZAWODU MUZYKOTERAPEUTY


21

Warunkiem wykonywania zawodu muzykoterapeuty jest ukoczenie studiw wyszych przynajmniej na jednym z nastpujcych poziomw ksztacenia (w ramach Prawa o szkolnictwie wyszym):

 1. Studiw licencjackich (I stopnia) na kierunku lub specjalnoci muzykoterapia, obejmujcych w programie nauczania ksztacenie w zakresie muzykoterapii, zgodnie z wymaganiami programowymi i standardami ksztacenia (okrelonymi w odrbnych przepisach) i uzyskanie tytuu zawodowego licencjata muzykoterapii;
 2. Studiw magisterskich (II stopnia) na kierunku lub specjalnoci muzykoterapia, obejmujcych w programie nauczania ksztacenie w zakresie muzykoterapii, zgodnie z wymaganiami programowymi i standardami ksztacenia (okrelonymi w odrbnych przepisach) i uzyskanie tytuu magistra sztuki w zakresie muzykoterapii lub tytu magistra muzykoterapii;
 3. Studiw doktoranckich (III stopnia) na kierunku lub specjalnoci muzykoterapia, obejmujcych w programie nauczania ksztacenie w zakresie muzykoterapii, zgodnie z wymaganiami programowymi i standardami ksztacenia (okrelonymi w odrbnych przepisach) i uzyskanie tytuu doktora sztuki w zakresie muzykoterapii lub tytuu doktora muzykoterapii;
 4. Studiw podyplomowych na kierunku lub specjalnoci muzykoterapia, obejmujcych w programie nauczania ksztacenie w zakresie muzykoterapii, zgodnie z wymaganiami programowymi i standardami ksztacenia (okrelonymi w odrbnych przepisach) i uzyskanie wiadectwa ukoczenia studiw podyplomowych muzykoterapii.

22

Zawd muzykoterapeuty mog take wykonywa osoby bdce uznanymi pionierami w dziedzinie muzykoterapii, czynnie tworzce t dziedzin i posiadajce dla niej istotne zasugi, tj. osoby majce bogate dowiadczenie kliniczne, naukowe i organizacyjne (w tworzeniu podstaw naukowych muzykoterapii, struktur studiw muzykoterapii, organizacji procesu ksztacenia kadr muzykoterapeutw itp.).

23

Zadania zawodowe muzykoterapeuty moe wykonywa rwnie osoba nieposiadajca uprawnie do wykonywania zawodu muzykoterapeuty jedynie w przypadku, gdy wykonuje je pod bezporednim nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania zawodu muzykoterapeuty i czyni to tylko i jedyni w ramach uzyskiwania kwalifikacji niezbdnych do wykonywania zawodu muzykoterapeuty.

(…)

Reasumujc, naley stwierdzi i:

23

Do wykonywania zawodu muzykoterapeuty jest uprawniona osoba, ktra spenia m.in. nastpujce warunki:

 1. Posiada pen zdolno do czynnoci prawnych;
 2. Posiada dyplom, wiadectwo lub certyfikat muzykoterapeuty, zwany dalej „dyplomem muzykoterapeuty”, potwierdzajcy spenianie wymaga kwalifikacyjnych, uzyskanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub na terenie innego kraju, rwnowany z dyplomem lub wiadectwem muzykoterapeuty uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej (pkt. 4);
 3. Zostaa wpisana do rejestru osb uprawnionych do wykonywania zawodu muzykoterapeuty, o ktrym mowa jest w 60, pkt. 1-3 (pkt. 6)
Na szczegln uwag zasuguj rwnie paragrafy od 71 – 73 z Rozdziau 7 oraz 78 z Rozdziau 8:

ROZDZIA 7
REJESTR OSB UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU MUZYKOTERAPEUTY

71

Muzykoterapeuta uprawniony do wykonywania zawodu muzykoterapeuty, przed rozpoczciem wykonywania zada zawodowych, jest zobowizany przedoy podmiotowi zatrudniajcemu, albo organowi prowadzcemu ewidencj dziaalnoci gospodarczej zawiadczenie, o ktrym mowa jest w 68.

72

Podmiot zatrudniajcy, przed zatrudnieniem muzykoterapeuty, jest zobowizany do dania przedoenia zawiadczenia, o ktrym mowa jest w 68.

73

Organ prowadzcy ewidencj dziaalnoci gospodarczej ma prawo i obowizek da od muzykoterapeuty przedoenia zawiadczenia, o ktrym mowa jest w 68.

I chyba jeden z najbardziej istotnych przepisw:

ROZDZIA 8
PRZEPISY KARNE

78
 1. Kto bez uprawnie, posugujc si tytuem zawodowym muzykoterapeuty, o ktrym mowa w 1, wykonuje zawd muzykoterapeuty podlega karze grzywny.
 2. Karze grzywny podlega ten, kto zatrudnia na stanowisku muzykoterapeuty osob, ktra nie posiada uprawnie do wykonywania zawodu muzykoterapeuty.
 3. Postpowanie w sprawach, o ktrych mowa w pkt. 1 i 2, toczy si wedug przepisw zawartych w Kodeksie postpowania w sprawach o wykroczenia.
 4. Postpowanie w sprawach, o ktrych mowa w pkt. 1 – 3, toczy si przed Komisj odpowiedzialnoci zawodowej.
rdo: Projekt ustawy o zawodzie muzykoterapeuty, Stowarzyszenie Muzykoterapeutw Polskich. Zarzd Gwny. Wrocaw 2011

Inne przepisy projektu ustawy, zostan zaprezentowane w oddzielnej publikacji.

Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Ostatnie aktywne Tematy
Wtek Odpowiedzi Ostatni Post
удобрения фото 0 agrohimbim 27-12-2019 20:26
каких удобрени... 0 agrohimbim 26-12-2019 02:49
удобрение плод... 0 agrohimbim 08-12-2019 07:09
состав кристал... 0 agrohimbim 04-12-2019 01:30
нутривант плюс 0 agrohimbim 03-12-2019 03:19
поставка удобр... 0 agrohimbim 19-11-2019 03:45
удобрение почв... 0 agrohimbim 18-11-2019 17:03
минеральные уд... 0 agrohimbim 18-11-2019 07:37
калийные удобр... 0 agrohimbim 17-11-2019 20:59
аммофос состав 0 agrohimbim 13-11-2019 03:36
кислая почва у... 0 agrohimbim 12-11-2019 15:12
урожай удобрен... 0 agrohimbim 12-11-2019 03:26
аммофос как уд... 0 agrohimbim 11-11-2019 16:06
какие удобрени... 0 agrohimbim 11-11-2019 07:16
селитра 0 agrohimbim 07-11-2019 02:46
жидкое удобрен... 0 agrohimbim 06-11-2019 15:12
удобрения внос... 0 agrohimbim 07-10-2019 23:41
удобрения для ... 0 agrohimbim 27-09-2019 04:14
удобрения на з... 0 agrohimbim 21-09-2019 03:59
подкормка азот... 0 agrohimbim 18-09-2019 22:21
. . .
Polecam
CENTRUM PSYCHOLOGII WSPӣCZESNEJ W KIELCACH
Link
Muzykoterapia
GABINET MUZYKOTERAPII W KIELCACH
Link
WARSZTATY
AKTUALNOCI!
MUZYCZNE
WARSZTATY KREATYWNOCI
I
WSPIERANIA ROZWOJU OSOBISTEGO
Link
WARTO ZAJRZE
Zegar

Za : Wasne Darmowe Forum | Wasn Stron Internetow | Zgo naduycie