SŁUCH MUZYCZNY A SŁUCH FONEMATYCZNY
Dodane przez iza_muz1 dnia
Słuch fonematyczny, to ważna funkcja analizatora słuchowego, niezbędna do opanowania takich umiejętności, jak: komunikowanie się i rozumienie mowy, pisanie, czy sprawne czytanie. Do głównych jego właściwości należy różnicowanie dźwięków mowy, czyli dokonywanie analizy i syntezy fonemów (fonem, to głoska, stanowiąca podstawową jednostkę w całym ciągu wypowiedzi). Wszelkie zakłócenia w tym zakresie, stanowią istotne źródło wielu niepowodzeń szkolnych uczniów klas I - III.  W niwelowaniu tego rodzaju nieprawidłowości przydatne mogą okazać się różnego rodzaju ćwiczenia muzyczne. Informują o tym badania, które wskazują m.in. na zależność pomiędzy zdolnościami i umiejętnościami muzycznymi a sukcesami szkolnymi dzieci;chodzi tu zwłaszcza o ponadprzeciętne wyniki w nauce języka ojczystego, jak i języków obcych. Okazuje się, iż w przedmiotach tych przodują uczniowie szkół muzycznych; w porównaniu z uczniami szkół niemuzycznych, łatwiej opanowują umiejętność czytania tekstu, pisania ze słuchu, rzadziej popełniają błędy gramatyczne, czy ortograficzne; ponadto w przypadku nauki języków obcych, wykazują dużą wrażliwość na barwę brzmieniową języka. Z obserwacji tych nasuwa się wniosek, iż geneza opisanych różnic tkwi w odmiennym poziomie słuchu fonematycznego wśród wspomnianych osób.

Wszystkie opisane wyżej doniesienia stanowiły inspirację do badań Pani Katarzyny Boguckiej, autorki pracy licencjackiej, pt. "Poziom słuchu fonematycznego wśród uczniów klas pierwszych ze szkół muzycznych i niemuzycznych".

Zapraszam do zapoznania się ze streszczeniem wyników "badań "