MUZYKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU, cz. 1.
Dodane przez iza_muz1 dnia

Muzykoterapia jako jedna z metod leczniczych  jest niezwykle pomocna w usprawnianiu różnych deficytowych obszarów dzieci w wieku przedszkolnym (np. z rozpoznaniem dysleksji rozwojowej, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, czy z rozpoznaniem zaburzeń w sferze emocjonalnej i społecznej). Jednak o terapii muzyką może być mowa tylko wówczas, gdy prowadzona jest w sposób świadomy, systematyczny, uporządkowany i przemyślany metodycznie. Niezbędna jest więc dobra znajomość współczesnych założeń teoretycznych i programowych zajęć muzykoterapeutycznych w szkołach i przedszkolach; te z kolei winny ściśle korelować z założeniami teoretycznymi terapii pedagogicznej. Istotną zmienną determinującą skuteczność zajęć muzykoterapeutycznych jest również sama osoba terapeuty. Powinna posiadać wykształcenie z zakresu muzykoterapii, a w przypadku działań o charakterze psychoterapeutycznym, winna wcześniej odbyć własną terapię treningową.


Zapraszam do zapoznania się z całością w dziale "artykuły ".