STRONA GWNA O MNIE GABINET PSYCHOTERAPII GABINET MUZYKOTERAPII AKTUALNOCI KONTAKT 01/18/2020
Nawigacja
MOJE PUBLIKACJE
ARTYKUY
Udzia w konferencjach
Seminarium
FORUM
Linki
GALERIA
Kategorie Newsw
Download
Kontakt
Szukaj
INFORMACJE

DOSTPNE PO ZALOGOWANIU
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuy
SOWNICZEK PSYCHOANA...
PROJEKT USTAWY O ZAW...
SUCH MUZYCZNY A S...
MUZYKOTERAPIA W PRZE...
MUZYKOTERAPIA W PRZE...
Na Forum
Najnowsze Tematy
удобрения ...
каких удоб...
удобрение ...
состав кри...
нутривант ...
Najciekawsze Tematy
WARSZTATY Z MUZYK... [1]
удобрени... [0]
каких удо... [0]
удобрени... [0]
состав кр... [0]
Online
Goci Online: 1
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanych uytkownikw: 89
Nieaktywowany Uytkownik: 1151
Najnowszy Uytkownik: acuyozef
.
Site Meter
Witamy
Witam serdecznie na stronie powiconej muzykoterapii i psychoanalizie sztuki.

Zapraszam do zapoznania si z publikacjami na stronie
oraz z ofert terapeutyczn:
News
SOWNICZEK PSYCHOANALITYCZNY
Psychoanaliza
Na stronie www.muzykoterapia.ubf.pl powsta nowy dzia, powicony zagadnieniom psychoanalizy. Osoby zainteresowane poznaniem podstawowej terminologii psychoanalitycznej, obecnej take w jzyku muzykoterapeutycznym, zapraszam na podstron - SOWNICZEK PSYCHOANALITYCZNY . Mog z niego korzysta pacjenci, uczestniczcy w psychoterapii, bd/i muzykoterapii psychoanalitycznej, jak rwnie pasjonaci teorii psychoanalitycznych. Sownik bdzie sukcesywnie uzupeniany.


Serdecznie zapraszam

iza_muz1 dnia · Drukuj
PROJEKT USTAWY O ZAWODZIE MUZYKOTERAPEUTY
Ustawa o zawodzie muzykoterapeuty
Trwaj intensywne prace nad „Projektem ustawy o zawodzie muzykoterapeuty”. Podobnie jak w przypadku zawodu psychoterapeuty, tytu muzykoterapeuty nie jest prawnie chroniony, a gabinet muzykoterapii, tak jak psychoterapii, moe praktycznie otworzy kady, take i hochsztapler. Wydawaoby si oczywistym, i do wykonywania pracy muzykoterapeuty maj prawo wycznie osoby, dysponujce odpowiednimi dyplomami, bd certyfikatami, dokumentujcymi rzetelne i merytoryczne przygotowanie do leczenia, bd edukacji. Jak pokazuje ycie, tak czsto jednak nie jest; niektrzy sami tworz nowe „prawa”, zwykle na wasny uytek...

Czytaj wicej >>
iza_muz1 dnia · Drukuj
Muzyka i zwierzta
Muzyka i zwierztaCzy muzyka dziaa na zwierzta? Okazuje si, e tak! Nie tylko ludzie reaguj na dwiki. Na portalu TVN24 znalazam doniesienia o rolniku z Chorwacji, ktry wcza owcom muzyk, by te lepiej si rozwijay i daway lepsze mleko!

Wicej szczegw na Muzykoterapia Blog. Serdecznie zapraszam.

iza_muz1 dnia · Drukuj
KIELCE. MUZYCZNA KULTURA WRD PRZEDSZKOLAKW
Edukacja muzyczna
O dobroczynnym wpywie muzyki na aktywno psychofizyczn dziecka wiadomo od wielu lat. Przeprowadzono w tym zakresie liczne badania, opublikowano rozprawy teoretyczne. piew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce nie tylko stymuluj wraliwo i zdolnoci artystyczne modej osoby, ale take wspomagaj jej oglny rozwj psychoruchowy. Dzieci, ktre systematycznie uczestnicz w zajciach muzycznych dobrze si ucz, s zdyscyplinowane wewntrznie i lepiej uspoecznione. W porwnaniu z osobami, ktre pozbawione s kontaktu ze sztuk, maj bogatsze ycie wewntrzne.

Niestety, o doniesieniach tych czsto zapominaj reformatorzy systemu edukacji szkolnej, ktrzy po roku 1999 drastycznie zmniejszyli w gimnazjach i liceach oglnoksztaccych liczb godzin, przeznaczonych na lekcje muzyki. W rezultacie obserwuje si nie tylko zanik muzykalnoci, spadek zainteresowania kultur muzyczn spoeczestwa polskiego, ale take obnienie jego oglnej wraliwoci na relacje midzyludzkie, czego dobitnym wyrazem jest brutalizacja jzyka dyskursu publicznego, tak czsto widoczna w mediach.

Tym bardziej cieszy fakt, i od kilku lat kieleckie placwki owiatowe - gwnie przedszkola i prywatne szkoy podstawowe - organizuj rokrocznie konkursy i festiwale piosenki dziecicej. W tym roku odbyy si 2 takie festiwale: II Midzyprzedszkolny Festiwal Piosenki "Przygoda z piosenk (zorganizowany przez Samorzdowe Przedszkole numer 26 w Kielcach) oraz V Miejski Festiwal Piosenki dla Przedszkolakw „Z przyjacielem jest weselej. (organizatorem tego ostatniego bya I Spoeczna Szkoa Podstawowa im. Mikoaja Reja w Kielcach).

Szlachetna "muzyka agodzi obyczaje”, pozostaje wic ywi nadziej, i zwyczaj jej upowszechniania zostanie przejty take przez wysze szczeble edukacji szkolnej.

W artykule prezentuj zdjcia z tegorocznego festiwalu „Z przyjacielem jest weselej”. Zapraszam do galerii

iza_muz1 dnia
Czytaj wicej · 1 Komentarzy · 2639 Czyta · Drukuj
Muzyka a zdrowie psychiczne
Muzykoterapia
AMERYKASCY UCZENI:
Coraz goniejszy wiat niszczy nasze zdrowie psychiczne


iza_muz1 dnia
Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1467 Czyta · Drukuj
LEKCJE MUZYKI W DZIECISTWIE TO INWESTYCJA W MZG
Edukacja muzycznaPosyanie dzieci na lekcje muzyki to dobra inwestycja w ich przyszo. Moe bowiem zaowocowa wiksz sprawnoci intelektualn w podeszym wieku.Co wicej, sprawniejsze s nawet te starsze osoby, ktre dawno zarzuciy ju gr na instrumencie - informuje pismo "Neuropsychology".
iza_muz1 dnia
Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1230 Czyta · Drukuj
MUZYKOTERAPIA W SCHIZOFRENII
Muzykoterapia
Muzykoterapia pomaga zniwelowa charakterystyczne dla schizofrenii objawy depresji, lku i emocjonalnego wycofania. W przeprowadzonym w 4 szpitalach maym badaniu naukowcy z Londyskiego College'u odkryli, e zachcanie pacjentw do wyraania samych siebie przez muzyk agodzio ich symptomy chorobowe.

Wiedzielimy ju od jakiego czasu, e leczenie psychologiczne moe pomc osobom ze schizofreni, ale wczeniej wyprbowywano je tylko w okresach remisji. (...)
iza_muz1 dnia
Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 3829 Czyta · Drukuj
SUCH MUZYCZNY A SUCH FONEMATYCZNY
Such fonematyczny
Such fonematyczny, to wana funkcja analizatora suchowego, niezbdna do opanowania takich umiejtnoci, jak: komunikowanie si i rozumienie mowy, pisanie, czy sprawne czytanie. Do gwnych jego waciwoci naley rnicowanie dwikw mowy, czyli dokonywanie analizy i syntezy fonemw (fonem, to goska, stanowica podstawow jednostk w caym cigu wypowiedzi). Wszelkie zakcenia w tym zakresie, stanowi istotne rdo wielu niepowodze szkolnych uczniw klas I - III. W niwelowaniu tego rodzaju nieprawidowoci przydatne mog okaza si rnego rodzaju wiczenia muzyczne. Informuj o tym badania, ktre wskazuj m.in. na zaleno pomidzy zdolnociami i umiejtnociami muzycznymi a sukcesami szkolnymi dzieci;chodzi tu zwaszcza o ponadprzecitne wyniki w nauce jzyka ojczystego, jak i jzykw obcych. Okazuje si, i w przedmiotach tych przoduj uczniowie szk muzycznych; w porwnaniu z uczniami szk niemuzycznych, atwiej opanowuj umiejtno czytania tekstu, pisania ze suchu, rzadziej popeniaj bdy gramatyczne, czy ortograficzne; ponadto w przypadku nauki jzykw obcych, wykazuj du wraliwo na barw brzmieniow jzyka. Z obserwacji tych nasuwa si wniosek, i geneza opisanych rnic tkwi w odmiennym poziomie suchu fonematycznego wrd wspomnianych osb.

Wszystkie opisane wyej doniesienia stanowiy inspiracj do bada Pani Katarzyny Boguckiej, autorki pracy licencjackiej, pt. "Poziom suchu fonematycznego wrd uczniw klas pierwszych ze szk muzycznych i niemuzycznych".

Zapraszam do zapoznania si ze streszczeniem wynikw "bada "

iza_muz1 dnia · Drukuj
MUZYKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU, cz.2
Muzykoterapia dziecica
Muzykoterapia zagocia w przedszkolach stosunkowo niedawno. Nie wiadomo jednak na jak skal stosowana jest w Polsce, jaki ma charakter i przez kogo jest prowadzona. Z przegldu dostpnej literatury wynika, i niewiele na ten temat przeprowadzono bada, o ile w ogle miay takie miejsce. W rnych pismach pedagogicznych czciej mona spotka prace teoretyczne lub metodyczne, uwzgldniajce koncepcje programowe zaj muzykoterapeutycznych. Jednak w wikszoci publikacji prezentowane s pojedyncze konspekty zaj muzycznych z el. muzykoterapii. Ich autorami gwnie s nauczyciele, muzycy, rzadziej muzykoterapeuci.O tym, e muzykoterapia jest coraz bardziej popularna w placwkach przedszkolnych mona dowiedzie si z rnych stron internetowych. Trudno jednak na tej podstawie wycign jakiekolwiek wnioski na temat charakteru i jakoci zaj z muzykoterapii w polskich przedszkolach. Nasuwa si wic konieczno przeprowadzenia szeroko zakrojonych bada, ktre uwzgldniyby wikszo placwek przedszkolnych na terenie caej Polski. Dokonanie tego rodzaju "pomiarw" nie jest moliwe wrd studentw - autorw prac licencjackich, czy magisterskich. Niemniej warto jednak czyni w tym kierunku rne wysiki, bo i skromne prace z tego zakresu mog rwnie dostarczy pewnych informacji na temat jakoci wiadczonych usug muzykoterapeutycznych przez placwki przedszkolne. Wyniki takich bada szczeglnie powinny zainteresowa dyrektorw przedszkoli, ktrzy zatrudniaj w swoim orodku osoby do prowadzenia muzykoterapii, jak i rodzicw, kierujcych na muzykoterapi swoje dzieci. Warto jest bowiem mie wiadomo, e muzykoterapia, to nie jest "nienaukowa forma zabawy", dodatek do innych zaj. Nie jest to rwnie rodzaj ozdobnika/logo dla firmy, ktra ma przyciga jak najwiksz liczb klientw. Nie jest to take rdo rozrywki dla podopiecznego, czy prowadzcego zajcia, lecz przestrze do powanej i gbokiej pracy pacjenta nad powrotem do zdrowia z pomoc wykwalifikowanego terapeuty. Muzyk mona pomaga, ale mona take szkodzi, zwaszcza gdy staje si narzdziem pracy osb bez odpowiednich kwalifikacji.

Zapraszam do zapoznania si ze streszczeniem wynikw bada, jakie przeprowadzia moja tegoroczna seminarzystka - pani Maria Stpniewska.

Szczegy w dziale "artykuy ".
iza_muz1 dnia · Drukuj
MUZYKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU, cz. 1.
Muzykoterapia dziecica

Muzykoterapia jako jedna z metod leczniczych jest niezwykle pomocna w usprawnianiu rnych deficytowych obszarw dzieci w wieku przedszkolnym (np. z rozpoznaniem dysleksji rozwojowej, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, czy z rozpoznaniem zaburze w sferze emocjonalnej i spoecznej). Jednak o terapii muzyk moe by mowa tylko wwczas, gdy prowadzona jest w sposb wiadomy, systematyczny, uporzdkowany i przemylany metodycznie. Niezbdna jest wic dobra znajomo wspczesnych zaoe teoretycznych i programowych zaj muzykoterapeutycznych w szkoach i przedszkolach; te z kolei winny cile korelowa z zaoeniami teoretycznymi terapii pedagogicznej. Istotn zmienn determinujc skuteczno zaj muzykoterapeutycznych jest rwnie sama osoba terapeuty. Powinna posiada wyksztacenie z zakresu muzykoterapii, a w przypadku dziaa o charakterze psychoterapeutycznym, winna wczeniej odby wasn terapi treningow.


Zapraszam do zapoznania si z caoci w dziale "artykuy ".

iza_muz1 dnia · Drukuj
Ostatnie aktywne Tematy
Wtek Odpowiedzi Ostatni Post
удобрения фото 0 agrohimbim 27-12-2019 20:26
каких удобрени... 0 agrohimbim 26-12-2019 02:49
удобрение плод... 0 agrohimbim 08-12-2019 07:09
состав кристал... 0 agrohimbim 04-12-2019 01:30
нутривант плюс 0 agrohimbim 03-12-2019 03:19
поставка удобр... 0 agrohimbim 19-11-2019 03:45
удобрение почв... 0 agrohimbim 18-11-2019 17:03
минеральные уд... 0 agrohimbim 18-11-2019 07:37
калийные удобр... 0 agrohimbim 17-11-2019 20:59
аммофос состав 0 agrohimbim 13-11-2019 03:36
кислая почва у... 0 agrohimbim 12-11-2019 15:12
урожай удобрен... 0 agrohimbim 12-11-2019 03:26
аммофос как уд... 0 agrohimbim 11-11-2019 16:06
какие удобрени... 0 agrohimbim 11-11-2019 07:16
селитра 0 agrohimbim 07-11-2019 02:46
жидкое удобрен... 0 agrohimbim 06-11-2019 15:12
удобрения внос... 0 agrohimbim 07-10-2019 23:41
удобрения для ... 0 agrohimbim 27-09-2019 04:14
удобрения на з... 0 agrohimbim 21-09-2019 03:59
подкормка азот... 0 agrohimbim 18-09-2019 22:21
. . .
Polecam
CENTRUM PSYCHOLOGII WSPӣCZESNEJ W KIELCACH
Link
Muzykoterapia
GABINET MUZYKOTERAPII W KIELCACH
Link
WARSZTATY
AKTUALNOCI!
MUZYCZNE
WARSZTATY KREATYWNOCI
I
WSPIERANIA ROZWOJU OSOBISTEGO
Link
WARTO ZAJRZE
Zegar

Za : Wasne Darmowe Forum | Wasn Stron Internetow | Zgo naduycie